Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

Sukuhistoria ja -kirja Teit-Teitti-Teittinen

Sukukirjan uusi painos ilmestyy elokuussa 2017

TOIMITA TÄYDENNYKSET, KORJAUKSET, JULKAISULUVAT JA ENNAKKOTILAUKSET 12.5. MENNESSÄ!

Sukukirjan uudistetun painoksen ilmestymisajankohta lähestyy. Erkki (Ollin poika) Teittisen mukaan kirja julkaistaan elokuussa 2017. Nyt on viimeinen hetki lähettää korjaukset edellisen painoksen mahdollisiin virheisiin ja täydentää omia tietojaan.
Täydennykset, korjaukset ja tietojen julkaisuluvat pikimmiten osoitteeseen: suku.teittinen(ät)luukku.com (korvaa sähköpostissa ät-sana @-merkillä). Aikaa on 12.5.2017 asti.

Tärkeää on levittää tietoa uuden kirjan ilmestymisestä mahdollisimman laajalle Teittisten suvun parissa.

Muistutukseksi vielä:

Jokaisen elossa olevan henkilön, joka haluaa tietonsa julkaistavan tulevassa kirjassa, tulee antaa erillinen suostumus tietojensa julkaisemiseen. Käytännössä riittää sähköpostiviesti, jossa luetellaan luvan antaneiden (perhe, lähisuku) henkilöiden nimet. Viesti tulee lähettää 12.5.2017 mennessä osoitteeseen suku.teittinen(ät)luukku.com (korvaa sähköpostissa ät-sana @-merkillä) .Tämä johtuu uusista määräyksistä henkilötietojen julkaisemisesta.

HUOM! Vaikka Olli Teittisen kirjan tiedoissa ei olisikaan mitään korjattavaa tai niihin mitään lisättävää, pitää antaa suostumus tietojensa julkaisemiseen uudessa kirjassa.

Etukäteisvaraukset kirjan ostamiseksi pyydetään niin ikään lähettämään samaan osoitteeseen suku.teittinen(ät)luukku.com (korvaa sähköpostissa ät-sana @-merkillä)12.5.2017 mennessä.

Kirjan hinnaksi tulee noin 50 euroa. Hinta määräytyy tilausmäärän perusteella.

Tilaukset ovat sitovia ja Erkki Teittinen varmistaa tilaukset vielä sähköpostitse jokaiselta etukäteisvarauksen jättäneeltä hinnan tarkennuttua touko-kesäkuussa.

SUKUSEURAN KIITOKSET JO TÄSSÄ VAIHEESSA ERKKI TEITTISELLE MERKITTÄVÄSTÄ PALVELUKSESTA TEITTISTEN SUVULLE.

 

Sukukirjan uuden painoksen aikataulu (muutokset mahdollisia) (26.11.2016)


Sukukirjan uuden painoksen taitto on tarkoitus saada valmiiksi vuodenvaihteeseen mennessä ja tietojen tarkistukset valmiiksi helmikuun 2017 loppuun.
Sukukirjaa koskeva palaute, tietojen julkaisuluvat ja tietojen korjaukset tulisi lähettää mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään tammikuun 2017 loppuun meneessäl, Erkki Teittiselle suku.teittinen(ät)luukku.com (korvaa sähköpostissa ät-sana @-merkillä). Painoon sukukirja mennee maaliskuussa 2017.

 

Sukukirjan tietojen päivitys ja julkaisulupa (26.11.1016)

Olli Teittisen tekemä sukukirja päivitetään. Nyt on mahdollisuus vaikuttaa julkaisun omiin ja lähisukulaisten tietoihin. Muutospyynnöt on toimitettava sähköpostiosoitteeseen suku.teittinen(ät)luukku.com. Muutokset on esitettävä kirjan taulunumeroittain.

Lisäksi kun meitä Teittis-sukua on lukumääräisesti niinkin paljon, niin pyydetään toimittamaan suku.teittinen(ät)luukku.com sähköpostiosoitteeseen joko samassa tai erillisessä sähköpostissa tietojen julkaisulupa kirjassa elossa olevista sukulaisista. Esimerkiksi luvan voi kirjoittaa seuraavasti: Seuraavat henkilöt antavat tietojensa julkaisuluvan Teittisten-sukukirjassa:
- Niilo Antero Teittinen (Taulu 1234),
- Jouko Kullervo Teittinen (Taulu 4321), jne.

Toki, jos haluaa estää tietojensa julkaisun, on siitäkin syytä ilmoittaa suku.teittinen(ät)luukku.com sähköpostiosoitteeseen.

Tietojen muutosehdotukset ja julkaisuluvat toivottaisiin toimitettavan mahdollisimman keskitetysti, kun apua tässä todellakin tarvittaisiin. Olisi hyvä, jos yhden sukuhaaran henkilö saisi koottua sukuhaaransa kaikki muutostarpeet ja julkaisuluvat yhteen sähköpostiin. Kaikkia sukulaisia pyydetään yhteisiin talkoisiin sukukirjan julkaisemisen mahdollistamiseksi.

- Erkki Teittinen

 

Sukukirjasta uusi painos!

Olli N. Teittisen poika Erkki Teittinen on ottanut ystävällisesti vastuulleen isänsä kirjoittaman sukukirjan ajan tasalle
saattamisen ja 1. painokseen livahtaneiden virheiden korjaamisen.

Uuden sukukirjan tekeminen vaatii tiettyjen uusien määräysten noudattamista:
1. rekisteriselosteen tulee olla kaikkien niiden tiedossa, joiden tietoja julkaistaan
2. niiden elossa olevien henkilöiden, joiden tietoja kirjassa julkaistaan, tulee antaa lupa tietojensa julkaisemiseen


Näistä määräyksistä seuraa, että :
1. Rekisteriseloste julkaistaan sukuseuran nettisivuilla ja Teit-lehdessä
2. Jokaisen, joka sallii tietojensa julkaisemisen sukukirjassa, tulee lähettää yhteystietonsa, mieluiten sähköpostiosoitteensa, Erkki Teittiselle osoitteeseen suku.teittinen(ät)luukku.com.


Erkki lähestyy sähköpostitse jokaista tietonsa lähettänyttä julkaisulupakyselyllä.

Arvoisat sukulaiset, autetaan Erkkiä ja toimitetaan yhteystietomme hänelle mahdollisimman pian!

Mikäli teillä on tarve korjata aikaisemmassa kirjassa mahdollisesti esiintyviä virheitä tai tehdä lisäyksiä siihen, niin lähettäkää korjaukset/lisäykset samaan Erkin sähköpostiosoitteeseen.
Muutokset tulee merkitä tauluittain kuten kirjassa. Ja hallituksen pyyntönä kehotetaan seuran jäseniä levittämään tietoa tästä asiasta mahdollisimman laajalle  -ja erityisesti  sukuseuraan kuulumattomille Teitti-Teittisille!

 

 

 

 

Olli Niilo Teittinen: Sukuhistoria ja -kirja Teit-Teitti-Teittinen (1. painos)

Sukumme tarmokkaan tutkijan Olli Niilo Teittisen kokoama sukuhistoria ja -kirja Teit-Teitti- Teittinen julkaistiin v. 2006. Suomen Sukututkimusseura ry järjestää vuosittain sisäänjätettyjen sukukirjojen kesken kilpailun. V. 2006 kilpailuun osallistui 86 sukukirjaa.  Ensimmäisen palkinnon sai Miettisten I-III -osainen sukukirja. Kunniamaininnan sai oma sukukirjamme.

Arvovaltainen raati perusteli sukuteoksemme osalta valintaansa näin: 

"Sukujen Teit-Teitti-Teittinen alkuperää eri puolilla Eurooppaa valotetaan kirjassa kiinnostavasti.  Kirjaa varten on käyty läpi suuri määrä  lähteitä ja niitä on käytetty hyvin. Tutkimus on laaja ja monipuolinen.  Suku jakaantuu säätyläis- ja talonpoikaishaaroihin, joita on käsitelty tasapuolisesti.  Perhetauluihin on koottu paljon tietoa myös aivan vanhimmista sukupolvista".

 

©2019 TeittiNet - suntuubi.com